ลูกกรงหน้าต่าง [US 4,638,596]  Abstract    Fulltext

abstractลูกกรงหน้าต่างที่ป้องกันการเปิดจากภายนอกอาคาร แต่สามารถปลดล็อคเพื่อถอดออกจากภายในได้