คำตอบ

การสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ จากเนื้อมะพร้าวสด สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1.การสกัดแบบแห้ง เป็นการสกัดโดยใช้เนื้อมะพร้าวสดที่นำไปทำให้แห้งโดยใช้ความร้อนไม่สูงมาก ประมาณ 40-50 องศาเซลเซียส นาน 30-45 นาที แล้วนำไปบีบเพื่อให้น้ำมันออกมา โดยใช้เครื่องบีบอัดความเย็น

2.การสกัดแบบเปียก วิธีนี้น้ำมันมะพร้าวจะถูกสกัดจากเนื้อมะพร้าวสด โดยน้ำกะทิจะถูกบีบออกจากเนื้อมะพร้าว จากนั้นจึงนำไปแยกเอาน้ำมันออกจากน้ำกะทิ ซึ่งการแยกน้ำมันออกจากน้ำกะทิ สามารถทำได้หลายวิธี คือ วิธีการเคี่ยว วิธีการหมัก การแช่เย็น การใช้เอนไซม์ และการใช้เครื่องเหวี่ยง

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ.ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ เรื่อง น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์. พฤษภาคม, 2553, หน้า 3-4