คำตอบ

การสกัดน้ำมันจากสาหร่ายทำได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือ วิธีทางกายภาพ โดยการใช้เครื่องกรองหรือสารเคมีในการแยกสาหร่ายออกจากน้ำที่ใช้เพาะเลี้ยง เครื่องกรองหรือสารเคมีจะทำให้สาหร่ายรวมตัวกันเป็นก้อน จากนั้นก้อนสาหร่ายจะถูกนำไปปั่นในเครื่องเหวี่ยงเพื่อแยกน้ำ ลดความชื้นออกจากสาหร่าย ขั้นตอนสุดท้ายคือการแยกน้ำมันโดยการใช้สารละลายเหมือนกับที่ใช้สกัดน้ำมันจากพืชน้ำมันอื่น ๆ เพื่อแยกน้ำมันออกจากโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตของสาหร่าย
ส่วนวิธีการสกัดวิธีอื่นก็เช่นการทำเป็นของเหลวด้วยเคมีความร้อน (Thermochemical Liquidfication) วิธีนี้จะเปลี่ยนสาหร่ายไปเป็นน้ำมันโดยการใช้ความร้อนสูงและความดันสูง การสกัดน้ำมันจากสาหร่ายจะได้น้ำมันประมาณ 30-40 % โดยน้ำหนัก

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

โจชัว ทิคเคลล์. "สาหร่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอนาคต".  เกษตรกรรมธรรมชาติ.  ปีที่ 12, ฉบับที่ 11, 2552, หน้า 5-7.