คำตอบ

วิธีทดสอบยางขอบตู้เย็น อย่างง่าย ๆ ว่า ยังใช้งานได้ต่อไป 
ด้วยการใช้กระดาษทดสอบ โดยการหนีบกระดาษที่ประตูตู้เย็น ถ้ากระดาษไม่หล่นหรือหลวม แปลว่า ยางที่ประตูยังดีอยู่ หรือ ใช้กระดาษสอดระหว่างขอบยางกับขอบตัวตู้เย็น เลื่อนกระดาษไปโดยรอบประตู ถ้าส่วนใดเลื่อนได้สะดวกไม่ฝืด  แสดงว่าส่วนนั้นปิดไม่สนิทจึงควรเปลี่ยนขอบยางตู้เย็นใหม่ได้แล้ว

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สมภพ คำฟองเครือ. เคล็ดวิธีใช้ตู้เย็นที่ถูกต้อง. [ออนไลน์]. [อ้างอิงวันที่ 25 พฤษภาคม 2552]