คำตอบ

โปรตีนนม หรือ เวย์โปรตีน (Whey protein) เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ออกกำลังกาย เนื่องจาก 1.ปริมาณโปรตีนสูง ไขมันต่ำ เหมาะกับความต้องการของร่างกายหลังออกกำลังกาย 2. สามารถย่อยได้ง่ายทำให้เกิดการดูดซึมไปใช้ได้ฟื้นฟูร่างกายได้อย่างรวดเร็ว 3. ความสะดวกสบายในการรับประทาน และสามารถคำนวณปริมาณโปรตีนต่อหน่วยบริโภคได้ 4. ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเพิ่มความสามารถในการทนทานการออกกำลัง

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แนวโน้มการเติบโตของกลุ่มผู้ออกกำลังกายกับเวย์โปรตีน. Food Focus Thailand. Vol. 11 No. 127 (2016) หน้า 53.