คำตอบ

ยางเครป เป็นการนำเอายางก้อนถ้วยรีดผ่านเครื่องจักรรีดเครป (creaper) ยางที่รีดออกมาเป็นลักษณะติดกันเป็นผืนยาว ตามปริมาณของยางที่ป้อนเข้าเครื่องและมาตรฐานของยางเครปคุณภาพดี จะจำกัดความหนาไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ส่วนลายบนผืนยางจะต้องเป็นลายดอกที่ชัดเจน เพื่อให้ยางแห้งเร็วและมีความยืดหยุ่นดี ทนต่อแรงดึงดูดสูง ยางเครปมีหลายคุณภาพ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบยางที่นำมาผลิต คุณภาพของยางเครปที่ผลิตจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดี แบ่งเป็นเกรดต่างๆ ตามปริมาณสิ่งสกปรกและปริมาณความชื้น ในขณะที่ยางเครปที่ผึ่งนาน 15-20 วัน จะมีความชื้นเหลืออยู่ประมาณ10-15 เปอร์เซ็นต์ แต่หากเก็บไว้นาน 1 เดือน ขึ้นไป ความชื้นจะเหลืออยู่น้อยกว่า 7 เปอร์เซ็นต์ แต่หากความชื้นที่น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ สามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้ ส่วนใหญ่แล้วมักจะนำยางเครปเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นยางแท่งต่อไป

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

มองโอกาสและลู่ทางการทำยางเครป เพื่อรายได้ที่สูงขึ้น. นิตยสารยางไทย. ปีที่ 8,ฉบับที่ 3 (มีนาคม) 2560, หน้า 7