คำตอบ

Soy  Peptide คือ โปรตีนหน่วยย่อยระดับ peptide ที่ได้มาจากการย่อยถั่วเหลืองโดยใช้เอนไซม์  protease และถูกดูดซึมได้ดีที่สุดบริเวณลำไส้เล็ก และผ่านกระบวนการแตกตัว ได้เป็นกรดอะมิโน ซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดของโปรตีน สำหรับนำไปใช้ในการซ่อมแซมและเสริมสร้างอวัยวะ ส่วนต่างๆของร่างกาย โดยโปรตีนจัดเป็นสารอาหารชนิดเดียวที่ให้ธาตุไนโตรเจน ที่ร่างกายจำเป็นต้องนำมาใช้ในการสร้างสารจำพวก Bioactives ซึ่งใช้ในการควบคุมการทำงานของระบบต่างๆของร่างกาย ตั้งแต่ระบบภูมิคุ้มกัน ฮีโมโกลบิน (ส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดง) ฮอร์โมนและสารสื่อนำประสาท เป็นต้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดวงจันทร์  เฮงสวัสดิ์. จับตามอง “Soy Peptide” เครื่องดื่มบำรุงสมอง ?. อาหาร. ปีที่ 39, ฉบับที่ 3 (ก.ค –ก.ย 2552)  : หน้า 233.