คำตอบ

Soy peptide คือโปรตีนหน่วยย่อยระดับ peptide ที่ได้มาจากการย่อยถั่วเหลืองโดยใช้เอนไซม์ protease และจะถูกดูดซึมได้ดีที่สุดที่บริเวณลำไส้เล็ก ท้ายที่สุดSoy peptide ก็จะต้องผ่านกระบวนการแตกตัว เพื่อให้ได้กรดอะมิโน ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีน สำหรับให้ร่างกายได้นำไปใช้ในการซ่อมแซมและเสริมสร้างอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยโปรตีนจัดเป็นสารอาหารชนิดเดียวที่ให้ธาตุไนโตรเจน ที่ร่างกายจำเป็นต้องนำมาใช้ในการสร้างสารจำพวก Bioactives  ซึ่งใช้ในการควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายตั้งแต่ระบบภูมิคุ้มกันฮีโมโกลบิน (ส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดง) ฮอร์โมนและสารสื่อนำประสาท เป็นต้น  
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบหรือนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ เช่น นมถั่วเหลือง เต้าหู้ เต้าฮวย ถั่วเน่า เทมเป้ ซอสถั่วเหลืองและอาหารอื่น ๆ อีกมากมายที่ผลิตมาจากถั่วเหลืองล้วนมี Soy peptide อยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น แต่จะมีปริมาณมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณถั่วเหลืองที่ใช้

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์. จับตามอง Soy peptide เครื่องดื่มบำรุงสมอง?.  อาหาร.  ปีที่ 39, ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) 2552,  หน้า 233-234.