ชื่อเรื่อง

: ส่อง 10 เทรนด์ The next normal จากความปกติใหม่สู่ "ความปกติถัดไป"

ผู้แต่ง

: ธนิษฐา ภูลวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

สังกัด กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 218 ประจำเดือนมกราคม 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม : ดาวน์โหลด