ชื่อเรื่อง :  มาตรฐานหุ่นยนต์ในภาคบริการและการตรวจสอบและรับรอง
ผู้แต่ง กรธรรม สถิรกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ไกรวิชญ์ สุโภภาค ผู้ช่วยวิจัย
สังกัด กองวัสดุวิศวกรรม
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 219 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด