ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: บทความ
“น้ำมันหล่อลื่น” หรือที่เรียกกันว่าน้ำมันเครื่องนั้น มีความสำคัญกับการทำงานในระบบ เครื่องยนต์อย่างมาก ถ้าหากใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ไม่ได้คุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนดย่อมมีผลต่ออายุการใช้งานของรถยนต์ อาจมีผู้สงสัยว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำมันหล่อลื่นที่เราใช้อยู่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน และมีหน่วยงานใดเป็นผู้กำกับดูแล และกำหนดคุณภาพมาตรฐานของน้ำมันหล่อลื่นที่จัดจำหน่ายในประเทศ

การเก็บรักษาน้ำพริกแกง
ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: บทความ, VDO

การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกแกง
ทำไมน้ำพริกแกงถึงเสียเร็ว? (‘_’)???
เคล็ดลับการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกแกงให้อยู่นาน ๆ ทำอย่างไร? (‘_’)???

Probiotic
ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: Infographic

โพรไบโอติก คือ แบคทีเรียที่มีชีวิต สามารถพบได้ทั่วไปในอาหารหรืออาหารเสริมบางประเภท ซึ่ง โพรไบโอติกถูกสร้างขึ้นในอาหารประเภทหมัก เช่น โยเกิร์ต นมเปรี้ยว กิมจิ เมื่อรับประทานในปริมาณที่เพียงพอจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายหลายประการ เช่น ช่วยลดอาการของผลข้างเคียงจากการกินยาเพื่อรักษาอาการของระบบทางเดินอาหาร ลดปริมาณแบคทีเรียที่เป็นตัวร้าย ซึ่งโพรไบโอติกพบได้ใน 2 กลุ่ม

การป้องกันการเกิดเชื้อรา
ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: บทความ, VDO
🎋 กระจูดเป็นพืชตระกูลกกชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lepironia articulata Domin จัดอยู่ในวงศ์ Cyperaceae สามารถเจริญเติบโตได้ง่าย และแพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว ชอบขึ้นในบริเวณนํ้าขังตามริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลนและมีความเป็นกรดสูง เรียกว่า “พรุ” พบมากทางภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พัทลุง นราธิวาส นครศรีธรรมราช และระยอง กระจูดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โดยนิยมนำต้นกระจูดมาตากแห้งเพื่อใช้จักสานเป็นเสื่อและผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ สำหรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

ยางธรรมชาติ
ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: Infographic

ปัจจุบันพอลิเมอร์ (Polymer) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างมาก โดยพอลิเมอร์มีอยู่หลายชนิด แต่ชนิดที่เป็นที่รู้จักและมีการนำมาใช้ประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง คือ ยางธรรมชาติ (Natural rubber; NR) นั่นเอง