นักวิจัยไทยพัฒนาชุดน้ำยาเรืองแสงและอุปกรณ์ครบวงจรงานประดิษฐ์เพื่อการสืบสวนที่ดีขึ้นใช้งานได้ทั้งภายในห้องแล็บและภาคสนามแม้ล้างคราบเลือด คราบวัตถุพยานไปแล้วแต่น้ำยาช่วยให้คราบเรืองแสงได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูวดลธนะเกียรติไกร เจ้าของผลงานPSU-VisDNAkit : ชุดน้ำยาเรืองแสงและอุปกรณ์ครบวงจรสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอจากวัตถุพยานชีวภาพอธิบายว่าชุดน้ำยาดังกล่าวประกอบด้วย3ส่วนหลักคือ ชุดน้ำยาสารเรืองแสงแหล่งกำเนิดแสงทางเลือกและกระบวนการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิคไดเรคพีซีอาร์(DirectPCR)สามารถตรวจระบุตำแหน่งของวัตถุพยานชีวภาพทั้งคราบเลือดน้ำลาย อสุจิและดีเอ็นเอที่เกิดจากการสัมผัสได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
ดร.ภูวดลกล่าวว่าชุดอุปกรณ์มีส่วนที่เป็นสเปรย์น้ำยากับแหล่งกำเนิดแสงรวมกับคลิปสำหรับติดกล้องเอาไว้ใช้หาวัตถุพยานทั้งนี้อุปกรณ์ชุดนี้สามารถแยกใช้กันได้อย่างถ้าเป็นน้ำอสุจิหรือน้ำลายที่ล้างออกแล้วแค่ใช้ตัวแหล่งกำเนิดแสงก็สามารถมองเห็นรอยคราบได้อย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นคราบเลือดที่ล้างออกแล้วก็จะฉีดสเปรย์ให้ไปจับกับดีเอ็นเอตรงที่เคยมีเลือดจะเรืองแสงขึ้นมาทำให้สามารถถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานใช้ตามหาผู้ต้องหาได้
"ส่งผลให้สามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จและคุณภาพรูปแบบสารพันธุกรรมจากวัตถุพยานชีวภาพในคดีความมั่งคงได้อย่างมีนัยสำคัญลดการสูญเสียงบประมาณและเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและตัดตอนการขยายตัวของเหตุการณ์ความไม่สงบใช้งานได้ทั้งภาคสนามและห้องปฏิบัติการหลังจากนี้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้แก่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานเพื่อให้เกิดประโยชน์”
ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติระดับดีมากและได้จัดแสดงภายในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2562นั้นจัดขึ้นระหว่างวันที่2-6กุมภาพันธ์2562ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ในฐานะเลขานุร่วมการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติและหน่วยงานในระบบวิจัยและเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยซึ่งมีผลงานประดิษฐ์คิดค้นทั้งในประเทศและนานาชาติมาร่วมจัดแสดงกว่า 1,500ผลงาน

ที่มา : Manager online 02 กุมภาพันธ์  2562  [https://mgronline.com/science/detail/9620000012604]