Title : อาหารกระป๋องจากโรงงานที่มีผู้ป่วย COVID 19 

        อาหารแปรรูปต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาหารกระป๋อง เช่น ปลากระป๋อง อาหารกักตุนยอดฮิต จะต้องผ่านกระบวนการให้ความร้อนเพื่อทำลายเชื้อก่อโรคต่างๆ และยืดอายุการเก็บรักษา ที่อุณหภูมิมากกว่า 100 องศาเซลเซียส รับรองว่า เจ้าไวรัสตัวร้ายนี้ตายสนิทค่ะ รวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆ ขอเพียงปรุงให้สุกมากกว่า 70 องศาเซลเซียส ก็ทานได้อย่างปลอดภัย จุดที่ต้องระวังคือ อาจได้รับเชื้อไวรัสจากการสัมผัสภาชนะบรรจุ ถุง ผู้ขาย ผู้จัดส่ง หรือพื้นที่สาธารณะต่างๆ มากกว่าเชื้อจากอาหาร จึงต้องใช้แอลกอฮอล์ฉีดพ่นภาชนะและถุงหิ้วก่อนถือเข้าบ้าน ล้างมือเราทุกครั้งก่อนจับประตูบ้าน ก็เป็นการป้องกันเชื้อโรคได้ อ่านเพิ่มเติม

Source : สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT). 

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com