Title : การเลือก OEM เพื่อผลิตอาหาร

         การจ้างผลิต หรือ OEM นั้น เป็นการว่าจ้างให้ผู้อื่นผลิตผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง โดยส่วนมากผู้ว่าจ้างจะจ้างบริษัทที่รับจ้างผลิตให้ผลิตสินค้าแล้วตีตราเป็นแบรนด์ของตนเอง ในฐานะเจ้าของแบรนด์ เราย่อมต้องคัดเลือกบริษัทที่รับจ้างผลิต หรือบริษัท OEM ที่สามารถผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามความต้องการ เพื่อให้สินค้าภายใต้ชื่อแบรนด์ของเรานั้นเป็นที่ถูกใจของลูกค้า สิ่งหนึ่งที่ผู้ว่าจ้างควรคำนึง คือ เป้าหมายของกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการขายสินค้า หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนั้นต้องการอะไรบ้าง เป็นสินค้าระดับ Premium หรือไม่ ประเทศปลายทางของลูกค้าเป็นอย่างไร การเข้าไปขายสินค้าในประเทศเหล่านั้น ดังนั้นผู้ว่าจ้างเองจึงต้องเลือกบริษัท OEM ที่มีมาตรฐานต่างๆ ตามกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกด้วย อ่านเพิ่มเติม

Source : สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT). 

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com