เมื่อพูดถึงกัญชา เราจะหมายถึงพืชที่มีคุณสมบัติออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท มีด้วยกัน 3 ชนิดได้แก่ (1) Cannabis sativa (2) Cannabis indica และ (3) Cannabis ruderalis โดยเมื่อดอกของพืชเหล่านี้ถูกผ่านกระบวนการทำให้แห้งเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่เราจะได้ คือ กัญชา ซึ่งในอดีตถูกจัดเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก และถูกห้ามใช้ตามข้อกำหนดกฎหมายของแต่ละประเทศ

ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้คลายล็อกกฎหมายการนำกัญชามาใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์และการรักษาเท่านั้น ดังนั้น กัญชาจึงได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะนอกจากความเป็นมาของกัญชาที่อดีตเคยถูกมองว่าเป็นยาเสพติดให้โทษ แต่ได้รับการอนุญาตให้ใช้เพื่อการรักษา พืชตระกูลกัญชาทั้งหลายอย่างกัญชง (Hemp) ก็จัดอยู่ในหมวดนี้ด้วย

มากไปกว่านั้น ด้วยคุณสมบัติของสารที่มีอยู่ในกัญชาสามารถช่วยอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ที่คอยกวนใจ อย่างเช่น อาการนอนไม่หลับ หรือเบื่ออาหาร ไปจนถึงสามารถช่วยในการรักษาโรคทางจิตเวชหรือมะเร็งได้ เรียกได้ว่าในยุคนี้เราต้องมองพืชตระกูลกัญชากันเสียใหม่ และทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับกัญชา รวมถึงสารประกอบต่างๆ และกลไกการทำงานของสารต่างๆ ให้คุณสามารถประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่คุณมีอยู่ได้

อ่านต่อเพิมเติ่ม : foodfocusthailand