ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืช (Plant-based products) เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด และที่ชัดเจนอย่างมากคือ ในปี 2561 ยอดการขายอาหารวีแกนทั่วโลกสูงถึง 14,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเติบโตกว่าร้อยละ 5 ต่อปี และในเอเชียที่เติบโตขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี1 จนทำให้เป็นที่จับตามองว่า สุดท้ายแล้วผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืช หรือ Plant-based food จะเป็นเพียงกระแสนิยมชั่วคราว หรือจะกลายเป็นหนึ่งในพฤติกรรมการบริโภคหลัก

รูป…เบื้องหลังการผลิต

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารหลายรายเริ่มลงสนาม Plant-based food บ้างแล้ว แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงลังเล เพราะต้นทุนการผลิตที่คาดการณ์ว่าจะสูงขึ้น ทั้งเครื่องจักรใหม่ การขยายพื้นที่โรงงานใหม่ หรือกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน

รส…จากไม่อร่อย เป็น ใช่!…อร่อย

สิ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากพืช คือ รสชาติไม่ถูกปากและไม่หลากหลาย หลายแบรนด์จึงพยายามพัฒนาสินค้าและมุ่งทำการตลาดเพื่อเปลี่ยนประสบการณ์ผู้บริโภคให้เกิดการยอมรับมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญในการพัฒนารสชาติ

 อ่านต่อเพิมเติ่ม : foodfocusthailand