ชื่องาน : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้จัดโครงการ : สถาบันอาหาร

รายละเอียดโครงการ :  

  • เรากำลังอยู่ในยุคที่ IoT มีบทบาทมากขึ้น รวมถึงในอุตสาหกรรมอาหารด้วย เพราะให้ประโยชน์กับการดำเนินการหลายอย่าง การเริ่มต้นนำมาใช้นั้นอาจจะไม่ต้องลงทุนสูงอย่างที่คิด เข้าร่วม “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
  • รับจำนวน 9 สถานประกอบการ เท่านั้น!!! เฉพาะผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม 
  • ไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรมโครงการ : 

  • การติดตั้งระบบ IoT ในโรงงาน
  • การให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล จำนวน 8 man-day จากผู้เชี่ยวชาญ
  • การฝึกอบรมระดับผู้บริหาร (5 วัน) และ หัวหน้างาน (3 วัน)

สนใจเข้าร่วมโครงการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สถาบันอาหาร 

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com