ชื่องาน : Workshop on the New EU Regulation on Organic

ผู้จัดสัมมนา :  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับสหภาพยุโรปโดยศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ (International Trade Center: ITC)

  

รายละเอียดสัมมนา : 

  • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับสหภาพยุโรปโดยศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ (International Trade Center: ITC) มีกำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง Workshop on the New EU Regulation on Organic ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติมต่อประเทศไทย ในสาขาความช่วยเหลือด้านการค้า (EU ARISE Plus - Thailand) 
  • ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.30 น.
  • ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์การสัมมนา : เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย อาเซียน และสหภาพยุโรป ข้อกำหนดการส่งออกสินค้าผักและผลไม้ของไทย และการนำเข้าสินค้าผักและผลไม้ของสหภาพยุโรป การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/โอกาส - อุปสรรค ด้านเกษตรอินทรีย์ ในบริบทของหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยรับรอง และเกษตรกร/ผู้ประกอบการของไทยและสหภาพยุโรป  อ่านเพิ่มเติม 

สามารถสมัครโดยผ่านลิงค์นี้ https://forms.gle/UFpPF8TXBs2GJqV1A  

 

แหล่งที่มาของข้อมูล :   สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com