ชื่องาน : General Principles of Food Hygiene CXC1-1969, Revised in 2020

ผู้จัดสัมมนา :  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยกองรับรองมาตรฐาน (กรร.)

  

รายละเอียดสัมมนา : 

  • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยกองรับรองมาตรฐาน (กรร.) กำหนดจัดสัมมนา ผ่านออนไลน์ยุค COVID-19 เรื่อง General Principles of Food Hygiene CXC1-1969, Revised in 2020 ให้กับผู้ประกอบการผลิตอาหาร
  • วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐานที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการสัมมนาฯ สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  • ในวันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564
  • สัมมนาออนไลน์ ฟรี!!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย 
  • สามารถกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ ภายในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564  อ่านเพิ่มเติม

 กำหนดการสัมมนา ดาวน์โหลด

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-5612277 ต่อ 1253 (คุณพิริญญา) 

แหล่งที่มาของข้อมูล :   สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com