ชื่องาน : หลักสูตร “Molecular gastronomy and Molecular cooking – เทคนิคการปรุงไข่”

ผู้จัดอบรม : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

รายละเอียดการอบรม :  

  • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Molecular gastronomy and Molecular cooking – เทคนิคการปรุงไข่
  • ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  2,400 บาท/ท่าน 
  •  ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Website : http://ttc.ifrpd.ku.ac.th
  • อบรมวันที่ 19 มีนาคม 2564

ภาคบรรยายและสาธิต : 

  • หลักการทางวิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร Molecular gastronomy เคล็ดลับต่างๆ ในการปรุงไข่ ทดลองและสาธิตการปรุงอาหารประเภทไข่
  • ตอบข้อซักถามและสรุป
  • Networking lunch

ภาคปฏิบัติ : 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
โทรศัพท์ :  0-2942-8629 ต่อ 1223
081-8904224 (คุณสงกรานต์  ลาเวียง , คุณสุพรรษา  สายสินธุ์)
โทรสาร  : 0-2561-1970
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website : http://ttc.ifrpd.ku.ac.th Website : www.ifrpd.ku.ac.th

แหล่งที่มาของข้อมูล :  สถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

แหล่งที่มาของภาพ : https://www.hotelmousai.com/