จัดโดย : สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร  (Food Innopolis) และเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียดกิจกรรม : 

 • ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม Food Talks 2021 #5 “All About Organic: อาหารออร์แกนิค จากธรรมชาติสู่ชีวิตที่ยั่งยืน”
 • ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผอ.สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 • และอาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • บอกเล่า และแบ่งปันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารออร์แกนิค รวมทั้งแนะนำวิธีปลูกผักและผลไม้ให้เป็นออร์แกนิค มาตรฐานสินค้าออร์แกนิคที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจทุกท่าน
 • คุณจะรู้ว่าอาหารออร์แกนิกดีกว่าอาหารทั่วไปจริงหรือไม่
 • เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน Live พร้อมกัน วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.-11.30 น.
 • ผ่านทาง Live Facebook Fanpage: FoodInnopolis
 • ฟรี !!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ https://forms.gle/jzvF27kTcxbpUfSz6  

หัวข้อการบรรยาย : 

 • ปลูกผักและผลไม้อย่างไรให้เป็นออร์แกนิค
 • การทำมาตรฐานสินค้าออร์แกนิค
 • ปลอดสารพิากับออร์แกนิคต่างกันอย่างไร
 • อาหารออร์แกนิคดีกว่าอาหารทั่วไปจริงหรือไม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 

Tel.: 09 4341 7111, 09 4340 4333, 09 4249 7333

Facebook Fanpage: FoodInnopolis (https://www.facebook.com/foodinnopolis/)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.foodinnopolis.or.th

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ :   เมืองนวัตกรรมอาหาร  (Food Innopolis)