จัดโดย : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

รายละเอียดกิจกรรม :

 • หลักสูตรออนไลน์  นวัตกรรมแปรรูปอาหาร (Innovation of food processing)
 • วิทยากร ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์ นักวิจัยชำนาญการ
 • สอนผ่านช่องทาง  Webex
 • อบรมวันที่ 27 ส.ค. 64
 • ค่าลงทะเบียน 1,500.- บาท
 • ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : Website : https://shorturl.asia/Vb306 หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด

เนื้อหา : 

 • นวัตกรรม คือ อะไร
 • ตัวอย่างนวัตกรรมอาหาร
 • นวัตกรรมการป้องกันการเกิด Oxudation
 • นวัตกรรมการลดใช้สารเคมีสารเคมีในกระบวนการผลิตอาหาร
 • กระบวนการแปรรูปอาหารเบื้องต้น
 • นวัตกรรมการแปรรูปอาหารในปัจจุบัน
 • นวัตกรรมอาาหารปลอดภัย
 • นวัตกรรมการป้องกันอันตรายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในอาหารและลดความเสี่ยงให้กับผู้บริโภค
 • Food trends เทรนด์อาหารมาแรง  อ่านเพิ่มเติม

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
                                                     โทรศัพท์ :  0-2942-8629ต่อ 1223 , 081-890-4224  (คุณสงกรานต์  ลาเวียง , คุณสุพรรษา  สายสินธุ์)   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)