จัดโดย : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

รายละเอียดกิจกรรม : 

 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์  หลักการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ
 • การแปรรูปอาหาร เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงสภาพของวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีความปลอดภัยต่อการปลอดภัยต่อการบริโภคผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องเข้าใจในการหลักการแปรรูปอาหาร 
 • อบรมวันที่ 7 ก.ย. 64
 • วิทยากรโดย ดร พิศมัย ศรีชาเยช
 • สอนผ่านช่องทาง  Webex
 • ค่าลงทะเบียน 1,500.- บาท
 • ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : shorturl.asia/7mfOV หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด

หลักสูตรและการฝึกอบรม : 

 • หลักการแปรรูปอาหาร การถนอมอาหารและวิธีการแปรรูปอาหาร
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการยืดอายุการเก็บอาหาร
 • ชนิดและการประยุกต์ใช้วัตถุเจือปนอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ
 • กรณีศึกษาการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ  อ่านเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
โทรศัพท์ :  0-2942-8629 ต่อ 1223   081-890-4224  (คุณสงกรานต์  ลาเวียง , คุณสุพรรษา  สายสินธุ์)  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)