สารปกป้องผิวจากแสงในช่วงคลื่นที่ตามองเห็นและมีพลังงานสูง [US 2016/317,425]  Abstract    Fulltext

abstractสารประกอบจากอนุพันธ์เมลานินและสูตรผลิตภัณฑ์ช่วยปกป้องผิวหนังจากอันตรายของแสงแดดและแสงประดิษฐ์ในช่วงคลื่นที่ตามองเห็นและมีพลังงานสูงหรือแสงสีฟ้า สูตรผลิตภัณฑ์ที่มีอนุพันธ์เมลานินนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความเสื่อมสภาพของผิวจากแสง (photoaging) และเพิ่มการฟื้นบำรุงผิวหนังที่เสียหายจากรังสี