วัสดุก่อสร้างรีไซเคิลจากสไตโรโฟมทนไฟไม่ใช้แล้วและวิธีเตรียม

วัสดุก่อสร้างผลิตจากการรีไซเคิลสไตโรโฟมทนไฟที่ไม่ใช้แล้ว กรรมวิธีผลิตประกอบด้วย การนำสไตโรโฟมทนไฟที่ไม่ใช้แล้วมาฉีก และทำให้เป็นผง ผสมกับซีเมนต์ กากตะกอนเหล็ก เพิร์ลไลต์ และอื่น ๆ จากนั้นผลิตเป็นชิ้นงานด้วยการฉีดขึ้นรูปหรืออัดขึ้นรูป
Patent No.  US 2013/0,225,702
Title :  Recycled construction material made from fire-resistant styrofoam waste and method for preparing same
Inventor :  Dongkook Jang (Yangsan-si, KR)
Applicant :  Dongkook Jang (Yangsan-si, KR)
Abstract :  The present invention relates to construction material obtained by recycling fire-resistant Styrofoam waste, and to a method for preparing same. The present invention relates to recycled construction material made from fire-resistant Styrofoam waste, which is prepared by: mixing water, liquid soap, and a mixture consisting of 2 to 8 wt % of fire-resistant Styrofoam waste, 50 to 70 wt % of cement, 20 to 30 wt % of steel sludge, and 5 to 10 wt % of pearlite; and injection-molding or compression-molding the resultant mixture.
Patent Web :  ลิงก์เว็บไซต์
ชนิดวัสดุ Recycle :  Plastic Polymer Composite ; พลาสติก พอลิเมอร์ คอมพอสิต
ประเภทเอกสาร :  Patent ; สิทธิบัตร