พอลิเอสเทอร์พอลิออลจากพอลิเมอร์รีไซเคิลและขยะอย่างขวดเครื่องดื่มพลาสติก

บทคัดย่อ (ไทย) :
พอลิเอสเทอร์พอลิออล
 ผลิตจากเทอร์มอพลาสติกพอลิเอสเทอร์ เช่น พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตใหม่หรือรีไซเคิลหรือผสมกัน โดยใช้ความร้อนและไกลคอลได้สารตัวกลางที่ถูกย่อยแล้ว และนำไปทำปฏิกิริยากับพอลิเมอร์ที่ย่อยได้ที่ได้จากขยะพลาสติกรีไซเคิล เช่น ขวดเครื่องดื่มพลาสติก #พอลิเอสเทอร์พอลิออลที่ได้ประกอบด้วยพอลิแอซิดที่ถูกย่อยด้วยไกลคอลและพอลิเมอร์ที่ย่อยได้ กรรมวิธีผลิตนี้เป็นวิธีการทางเลือกแบบยั่งยืนนอกจากวิธีทางชีวเคมีหรือปิโตรเคมี สำหรับ#พอลิเอสเทอร์พอลิออลที่ได้สามารถนำไปใช้ผลิตพอลิยูรีเทนต่อไป

เลขที่สิทธิบัตร : US 9,951,171      ลิงก์เว็บไซต์

ชื่อเรื่อง (Eng) : Polyester polyols from recycled polymers and waste streams

ผู้ประดิษฐ์ : Tabor Rick [US]; Vrabel Eric David [US]; Beatty Matthew J. [US]; Spilman Gary E. [US]; Rogers Kevin Anthony [US]; Christy Michael Robert [US]; Brown Matthew Thomas [US]; Kovsky Jack Rogers [US]; Bae Woo-Sung [US]; Mukerjee Shakti L. [US]

บทคัดย่อ (Eng) :
The present invention relates to polyester polyols made from aromatic polyacid sources such as thermoplastic polyesters. The polyols can be made by heating a thermoplastic polyester such as virgin polyethylene terephthalate, recycled polyethylene terephthalate, or mixtures thereof, with a glycol to give a digested intermediate which is then reacted with a digestible polymer, which can be obtained from various recycle waste streams. The polyester polyols comprise a glycol-digested polyacid source and a further digestible polymer. The polyester polyols provide a sustainable alternative to petrochemical or biochemical based polyester polyols.

ชนิดวัสดุ Recycle : [ Plastic Polymer Composite ]

ประเภทเอกสาร : Patent