กระบวนการรีไซเคิลพอลิยูรีเทนโฟมจากเบาะนั่งรถยนต์เพื่อผลิตวัสดุกันเสียง
การผลิตวัสดุกันเสียงโดยรีไซเคิลพอลยูรีเทนโฟมในเบานั่งรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว วัสดุกันเสียงที่ได้มีสมบัติทางกลและกันเสียงดีขึ้น การนำวัสดุรีไซเคิลพอลิยูรีเทนมาใช้ประโยชน์ช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม กรรมวิธีรีไซเคิลพอลยูรีเทนโฟม ประกอบด้วย การนำพอลิยูรีเทนโฟมจากเบาะนั่งรถยนต์มาบดเป็นอนุภาค ผสมกับเส้นใยเทอร์โมพลาสติกอย่างเส้นใยพอลิเอสเทอร์ โดยการสาง การซ้อนทับเป็นชั้น ๆ การเจาะ การรีดด้วยลูกกลิ้งความร้อน
US2013/0341120 Soundproof material using polyurethane foam from car seat and fabrication process thereof
Inventors: Koo; Hong Mo; (Hwaseong, KR) ; Chang; Jae Eun; (Hwaseong, KR) ; Yang; June Ho; (Seoul, KR) ; Lee; Dong Jun; (Seoul, KR)
Assignee: Kia Motors Corporation (KR); Hyundai Motor Company (KR)
Disclosed is a soundproof material fabricated using recycled polyurethane foam from waste seats and a process of fabricating the same, and more particularly, a soundproof material fabricated by stacking a thermoplastic polymer on a sound absorbing material including recycled polyurethane foam from seats from end-of-life vehicles and a process of fabricating the same. Use of recycled resources provides an eco-friendly impact, reduces manufacturing costs for parts, and allows for improved mechanical rigidity and sound insulating properties. The soundproof material may be applied to various automobile parts such as package trays, luggage coverings, covering shelves, and isolation pads.