การรีไซเคิลพอลิเมอร์ดูดซับยิ่งยวดชนิดละเอียด

พอลิเมอร์ดูดซับยิ่งยวดชนิดละเอียดที่เกิดจากกระบวนการผลิตพอลิเมอร์ดูดซับยิ่งยวดสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์อนามัย เช่น ผ้าอ้อมเด็ก ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สามารถนำมารีไซเคิลเพื่อผลิตพอลิเมอร์เจลดูดซับยิ่งยวดที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรรมวิธีการรีไซเคิลมีดังนี้ การละลายพอลิเมอร์ดูดซับยิ่งยวดชนิดละเอียดโดยใช้สารละลายด่าง เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมคาร์บอเนต โซเดียมไบคาร์บอเนต การผสมกับสารละลายโมโนเมอร์เพื่อให้เกิดพอลิเมอร์ไรเซชันและได้พอลิเมอร์เจลซึ่งอาจนำไปบดให้ได้อนุภาคที่มีขนาดตามต้องการ อนุภาคพอลิเมอร์เจลที่ได้นี้อาจนำไปเคลือบผิวด้วยสารทำให้เกิดการเชื่อมขวางและสารเติมแต่งพื้นผิว และให้ความร้อนเพื่อปรับแต่งพื้นผิวพอลิเมอร์เจล
Source:
US 8,487,049 Recycling superabsorbent polymer fines
Inventors: Tian; Gonglu (USA), Smith; Scott J. (USA), Pate-Linton; Janet (USA)
Assignee: Evonik Stockhausen, LLC (USA)
Abstract
A process is described for recycling superabsorbent polymer fines into a process that includes treating the superabsorbent polymer fines with caustic and a polymerization step for making the superabsorbent polymer gel. The process requires treating the superabsorbent polymer fines with a caustic, followed by mixture with polymerizable monomer solution, and polymerizing the mixture of the superabsorbent polymer fines and monomer to form the aqueous fluid absorbent polymer. In the process, the fines are incorporated into the new polymer gel and become indistinguishable there from. The gel may then be comminuted into a particulate dried and then separated into a portion having a desired minimum particle size in a fines portion having less than the desired size. The particulate may then be coated with a surface crosslinking agent and surface additives and heated for surface conversion.
ดูดซับยิ่งยวด