ชื่อเรื่อง : แคลไซน์เซรามิกจากเศษหินอัคนีพุ
ผู้แต่ง : Puskas, Ferenc.
แหล่งข้อมูล : HU 12,030, 17 pp.
บทคัดย่อ (อังกฤษ) :Waste rocks of andesite tuff, dacite tuff, perlite, pumice sand, etc., contg. SiO2 (as silicate) 40-85 and Al2O3 5-20 wt.% and m.p. <1450º,were ground and homogenized with additives from bituminous shale slag, red mud, clay marl, shale, etc.,5-50, marl, loamy sand, loess, etc., 5-49, kaolin, illite, etc., 3-33 wt.%, and heated for 0.25-6 hr at ≥50º below m.p. in an oxidative atm. Thus, a mixt. of the above 4 waste rocks contg. <8% water was ground, fractionated according to particle size, homogenized with clay slate, granulated to particle size 0.05-1.5 mm, shaped to plates, glazed, and heated for 4 hr at 1050º or 15 min at 1250º to give decorative, nonslippery, and freeze-, chem.-, ann wear-resistant clinker plates. The ceramics have water absorption 0.36 wt.%, d.2.3 g/cm3, breaking strength 1800 kg/cm2, and surface hardness Mohs 7.
บทคัดย่อ (ไทย) : เศษหินจากภูเขาไฟได้แก่ แอนดีไซต์ เดไซต์ เพอร์ไลต์ พัมมิส และอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วยซิลิคอนไดออกไซด์ร้อยละ 40-85 และอะลูมินัมออกไซด์ ร้อยละ 5-20 โดยน้ำหนัก มีจุดหลอมเหลวน้อยกว่า 1450ºC นำมาบดและผสมให้เข้ากันโดยเติมกากถลุงของหินบิทูมินัส โคลนแดง ดินเหนียวปนปูน หินดินดาน และอื่นๆ ร้อยละ 5-50 ดินปนทราย ดินเหลือง และอื่นๆ ร้อยละ 5-49 ดินขาวเคโอลิน ดินขาวอิลไลต์ และอื่นๆ ร้อยละ 3-33 โดยน้ำหนัก ให้ความร้อนมากกว่าหรือเท่ากับ 50ºC 0.25-6 ชม. ต่ำกว่าจุดหลอมเหลว
ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic
ประเภทเอกสาร : patene
หมายเลขอ้างอิง : 85:197049g