ชื่อเรื่อง : การตกตะกอนของน้ำจากแม่น้ำ
ผู้แต่ง : Yokouchi, Hiroo
แหล่งข้อมูล : Japan. Kokai 77 45,152, 4 pp.
บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A river water contg. clay, quartz, and feldspar is coagulated with a coagulating agent and CaCO3, then the sludge is used as a lightwt. aggregate. Thus, a mixt. of river water and ceramic plant wastewater contg. 500 ppm suspended solids which consisted of clay 51.0, quartz 35.0, feldspar 3.8, and others 10.2% was treated with CaCO3 200, AlCl3 50, and hydrolyzed polyacrylamide 0.5 ppm. The sludge was thickened and dewatered, then mixed with concrete.
บทคัดย่อ (ไทย) : น้ำจากแม่น้ำประกอบด้วยดินเหนียว ควอทซ์ และเฟลด์สปาร์ถูกนำมาตกตะกอนด้วยสารตกตะกอน และแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ตะกอนที่ได้จะนำมาใช้เป็นวัสดุน้ำหนักเบาเพื่อผสมในคอนกรีต ส่วนผสมของน้ำจากแม่น้ำและน้ำเสียจากโรงงานผลิตเซรามิกประกอบด้วยของแข็งแขวนลอยประมาณ 500 ppm
ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic
ประเภทเอกสาร : patene
หมายเลขอ้างอิง : 87:90387e