ชื่อเรื่อง : ระบบบำบัดนำเสียชีวภาพโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งเซรามิก

ผู้แต่ง : Yokokawa, Yoshiyuki.

แหล่งข้อมูล : Yosui to Haisui 1997, 39(8) 709-713 (Japan).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Artificial wastewater treatment test was carried out. In 100 mL test tubes, 13-50 g of carrier was added and medium was replaced every 6 or 12 h. Waste porcelain, waste earthenware, or baked earthenware with ash of sludge and clay were used as carriers. Attached microbe amt. was the largest in baked earthenware and glucose decompn. rate was also the largest in case of baked earthenware. Volcanic ashes were molded, baked, and used as carrier. Microbe amt. attached to the carrier was larger when the carrier was more porous. In this case, glucose decreased rapidly, but protein concn. was almost no change. Phosphate removal rate by molded volcanic ashes was larger than that by baked earthenware.

บทคัดย่อ (ไทย) : การทดลองการบำบัดน้ำเสียที่จัดทำขึ้น โดยใช้หลอดทดลองขนาด 100 มล.ใส่carrier 13-50 กรัม และเติมอาหาร ซึ่งมีการเปลี่ยนอาหารทุก 6 และ 12 ชม. โดยใช้ เศษพอร์ซเลน เอิร์ทเทินแวร์ หรือเอิร์ทเทินแวร์ที่ผสมตะกอนของเถ้าและดินเหนียวที่ผ่านการอบแล้ว เป็นcarrier พบว่าเอิร์ทเทินแวร์ที่ผสมตะกอนของเถ้าและดินเหนียวที่ผ่านการอบแล้วมีจำนวนจุลินทรีย์ที่ยึดเกาะมากที่สุด และมีอัตราการย่อยสลายกลูโคสมากที่สุดเช่นกัน เถ้าภูเขาไฟจะถูกนำมาขึ้นรูป เผา และนำมาใช้เป็นcarrier พบว่าจำนวนจุลินทรีย์ที่ยึดเกาะจะมากขึ้นเมื่อ carrier มีจำนวนรูพรุนมากขึ้น ในกรณีนี้ กลูโคสจะลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ความเข้มข้นของโปรตีนแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง อัตราการกำจัดฟอสเฟตโดยใช้ carrier จากเถ้าภูเขาไฟจะมากกว่าเอิร์ทเทินแวร์ที่ผ่านการอบ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 127:180414k