ชื่อเรื่อง : การนำกลับมาและการรีไซเคิลในกระบวนการทางอุตสาหกรรม กระบวนการบำบัดมลพิษของน้ำในอุตสาหกรรมเซรามิก สิ่งทอ งานโลหะ และการย้อมสี

ผู้แต่ง : Staffa, Massimiliano; Biliotti, Alberto: Frenquellucci, Ferdinanco.

แหล่งข้อมูล : Inquinamento 1998, 40(9), 66-70 (Ital).  

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The CRISMA project (center for recycling and sepn. of materials) foresees the realization of a technostructure for demonstration and application of processes for recovery and recycling of materials of industrial effluents, esp. redn., recovery, and reuse of process waters. Possible applications of innovative technol. are discussed for sepn. and recovery of various substances from wastewaters in the ceramic, textile, metalworking, and tanning industries. The “crit. phases” for each sector are identified and pertinent checklists are generated. Recovery and recycling efforts are often assocd. with reduced energy consumption and environmental pollution.

บทคัดย่อ (ไทย) : โครงการ CRISMA (ศูนย์กลางในการรีไซเคิลและคัดแยกวัตถุดิบ) มองการณ์ไกล มีความเข้าใจเทคโนโลยีในระดับโครงสร้าง (technostructure) ที่สามารถอธิบายกระบวนการต่างๆ ที่ใช้ในการนำกลับมาและการรีไซเคิลในกระบวนการบำบัดน้ำทิ้งทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการลดการนำกลับมา (recovery) และกระบวนการที่ต้องใช้น้ำ ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีจากนวัตกรรมนี้ได้อธิบายถึงการคัดแยกและการนำกลับมาของสารต่างๆ จากน้ำทิ้งในอุตสาหกรรมเซรามิก สิ่งทอ งานโลหะ และการย้อมสี ช่วงวิกฤตสำหรับส่วนนี้ถูกวิเคราะห์ให้ตรงกับปัญหาที่มีการบันทึกไว้ด้วยการลดปริมาณการใช้พลังงาน (energy consumption) และมลพิษทางสิ่งแวดล้อม (environmental pollution)

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 130:155424t