ชื่อเรื่อง : วัสดุเซรามิก สำหรับผนังโดยใช้ควอทซ์ เซอริไซท์และคลอไรท์

ผู้แต่ง : Shil’tsina, A. D.; Selivanov,V. M.

แหล่งข้อมูล : Stroit. Mater. 1998, (6), 32-33 (Russ).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The quality of wall materials and the availability of inexpensive raw materials for their construction were improved by using the quartz-sericite-chlorite shales in Russia. The shale-based wall materials are characterized by low d. and thermal cond., high strength, long service life and lager color alternatives.

บทคัดย่อ (ไทย) : การปรับปรุงคุณภาพของวัสดุที่ทำผนังและวัตถุดิบที่หาได้ง่ายและมีราคาถูกสำหรับการก่อสร้าง โดยใช้ควอทซ์ เซอริไซท์และคลอไรท์ในประเทศรัสเซีย ผนังที่สร้างด้วยวัสดุดังกล่าวจะมีความหนาแน่นต่ำและสภาพการนำความร้อนต่ำ ความแข็งแรงสูง ระยะเวลาการใช้งานนาน และมีสีเหลืองอ่อนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการปรับปรุงคุณภาพของวัสดุที่ทำผนังและวัตถุดิบที่หาได้ง่ายและมีราคาถูกสำหรับการก่อสร้าง โดยใช้ควอทซ์ เซอริไซท์และคลอไรท์ในประเทศรัสเซีย ผนังที่สร้างด้วยวัสดุดังกล่าวจะมีความหนาแน่นต่ำและสภาพการนำความร้อนต่ำ ความแข็งแรงสูง ระยะเวลาการใช้งานนาน และมีสีเหลืองอ่อนเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 130:6659w

ชื่อเรื่อง : วัสดุเซรามิก สำหรับผนังโดยใช้ควอทซ์ เซอริไซท์และคลอไรท์

ผู้แต่ง : Shil’tsina, A. D.; Selivanov,V. M.

แหล่งข้อมูล : Stroit. Mater. 1998, (6), 32-33 (Russ).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The quality of wall materials and the availability of inexpensive raw materials for their construction were improved by using the quartz-sericite-chlorite shales in Russia. The shale-based wall materials are characterized by low d. and thermal cond., high strength, long service life and lager color alternatives.

บทคัดย่อ (ไทย) : การปรับปรุงคุณภาพของวัสดุที่ทำผนังและวัตถุดิบที่หาได้ง่ายและมีราคาถูกสำหรับการก่อสร้าง โดยใช้ควอทซ์ เซอริไซท์และคลอไรท์ในประเทศรัสเซีย ผนังที่สร้างด้วยวัสดุดังกล่าวจะมีความหนาแน่นต่ำและสภาพการนำความร้อนต่ำ ความแข็งแรงสูง ระยะเวลาการใช้งานนาน และมีสีเหลืองอ่อนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการปรับปรุงคุณภาพของวัสดุที่ทำผนังและวัตถุดิบที่หาได้ง่ายและมีราคาถูกสำหรับการก่อสร้าง โดยใช้ควอทซ์ เซอริไซท์และคลอไรท์ในประเทศรัสเซีย ผนังที่สร้างด้วยวัสดุดังกล่าวจะมีความหนาแน่นต่ำและสภาพการนำความร้อนต่ำ ความแข็งแรงสูง ระยะเวลาการใช้งานนาน และมีสีเหลืองอ่อนเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 130:6659w