ผู้แต่ง : Kono, Tetsuo.

แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 2000 191,358, 4 pp. (Japan).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The title stone is obtained by mixing (a) carbide particles obtained by incinerating garbage and (b) ceramic particles obtained by pulverizing waste glass, waste roof tiles, shards etc., with (c) cement and water, and then solidifying the mixt. The carbide particles may be absent. The stone having small pores is useful as river bed stone for purifn. of water. Efficient use of waste materials can be achieved

บทคัดย่อ (ไทย) : หินประดิษฐ์สร้างโดยใช้ส่วนผสม 3 ส่วนคือ ส่วนที่1 คือคาร์ไบด์ที่ได้จากการเผาขยะ ส่วนที่2 เซรามิกที่ได้จากการบดเศษแก้ว กระเบื้องมุงหลังคา เศษกระเบื้องถ้วยชาม และอื่นๆ  ส่วนที่3 ซีเมนต์และน้ำ นำมาผสมกัน ส่วนที่เป็นอนุภาคคาร์ไบด์อาจหายไป หินประดิษฐ์ที่ได้จะมีรูขนาดเล็กซึ่งเหมาะสำหรับใส่ในแม่น้ำเพื่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งนับว่าเป็นการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 133:93578x