ชื่อเรื่อง : การเคลือบอะครีลิกผสมน้ำเพื่อป้องกันโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายนอกที่เป็นเซรามิก

ผู้แต่ง : Aiba, Kazuo; Yoshimura, Nobuyoshi.

แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 2000 160,095, 9 pp. (Japan).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The coatings are applied in multiple layers and contain cyclohexyl (meth)acrylate polymers in such a way that the mol. Ratio of cyclohexyl groups in the outermost layer to that of a layer next to it is of 0.1-50:1 for improving interlayer adhesion. Thus, an aq. Polymer emulsion was prepd. from cyclohexyl methacrylate 49.8, Me methacrylate 25.1, 2-ethylhexyl acrylate 25.1, 80% acrylic acid 1.7 and methacrylic acid 1.7 parts and used in an under coat layer and a top coat layer for ceramic surface with good interlayer adhesion.

บทคัดย่อ (ไทย) : การเคลือบหลายชั้นประกอบด้วย cyclohexyl (meth)acrylate polymers ในอัตราส่วนโมเลกุลของกลุ่ม cyclohexyl ในชั้นนอกสุดต่อชั้นถัดไปเป็น 0.1-50:1 เพื่อปรับปรุงการยึดเกาะระหว่างชั้น การเตรียมส่วนผสมของโพลิเมอร์อิมัลชันมีส่วนผสมคือ methacrylate 49.8, Me methacrylate 25.1, 2-ethylhexyl acrylate 25.1, 80% acrylic acid 1.7 และ methacrylic acid 1.7ส่วน และนำมาใช้ในชั้นล่างและชั้นบนของผิวหน้าเซรามิกเพราะมีคุณสมบัติในการยึดเกาะระหว่างชั้นที่ดี

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 133:18848g