ชื่อเรื่อง : เซรามิกกันน้ำโดยใช้การเปลี่ยนเป็นฟอสเฟตของโคลนจากการบำบัดน้ำเสีย

ผู้แต่ง : Minami, Junichi; Kojima, Ryuji.

แหล่งข้อมูล : Toso Kogaku 2002, 37 (2), 49-55 (Japan).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A review about the generation and recovery of conversion treated sludge, and ceramics there from. 

บทคัดย่อ (ไทย) : บทปริทัศน์นี้กล่าวถึงยุคต่างๆ และการนำกลับคืนโดยการเปลี่ยนโคลนจากการบำบัดน้ำเสีย และนำไปใช้ในการผลิตเซรามิก

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 136:344184z