ชื่อเรื่อง : สารช่วยยึดเกาะประเภทโพลิเมอร์ water thinnable ในการกดอัดผงเซรามิก

ผู้แต่ง : Szafran, Mikolaj; Rokicki Gabriel; Wisniewski, Pawel.

แหล่งข้อมูล : Prace Komisji Nauk Ceramicznych, Ceramika (Polska Akademia Nauk) 2000, 60(Polska Ceramika 2000), 229-233 (Pol).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The effect of new water thinnable polymeric binders on the parameters of green and sintered alumina samples obtained by die pressing was investigated. Two kinds of water thinnable and two water sol. polymeric binder were investigated: acrylic, polyurethane, poly(vinyl alc.) and methylcellulose. It was found, that these new water thinnable polymeric binders are suitable for use in die pressing of ceramic powders. The best results were obtained using the poly(acrylic-styrene) emulsion contg. built-in macromonomer playing the role of an internal plasticizer as well as a wetting agents for ceramic powders.

บทคัดย่อ (ไทย) : เป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลของสารช่วยยึดเกาะประเภทโพลิเมอร์ต่อพารามิเตอร์ของตัวอย่างที่เป็นกรีนอลูมินาและซินเทอร์อลูมินาโดยการกดอัดแบบ die pressing และศึกษาสารช่วยยึดเกาะ 2 ชนิดที่เป็น water thinnable และสารช่วยยึดเกาะที่เป็นโพลิเมอร์แบบละลายน้ำได้ ได้แก่ อะครีลิค โพลียูรีเทน โพลี(ไวนิลแอลกอฮอล์ ) และเมทิลเซลลูโลส พบว่าสารช่วยยึดเกาะตัวใหม่เหล่านี้เหมาะในการกดอัดแบบ die pressing สำหรับผงเซรามิก ผลที่ดีที่สุดจากการศึกษาพบว่าการใช้อีมัลชันของโพลี(อะครีลิค-สไตรีน)เพื่อประกอบกันเป็นมาโครโมโนเมอร์เป็นส่วนสำคัญในการใช้เป็นพลาสติไซเซอร์ภายในและเป็นสารช่วยให้เปียกสำหรับผงเซรามิก

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 136:358347s