ชื่อเรื่อง : ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเซรามิก

ผู้แต่ง : Akashi, Kazukuni.

แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 2002 86,164, 5 pp. (Japan).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The system includes a case having an inlet in one end and an outlet in other end, inside having a 1st treatment section using permanent and a 2nd treatment section using granular ceramics filled in several spaces divided by a pair of water-permeable partition plates supported by spring.

บทคัดย่อ (ไทย) : ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยกล่องซึ่งมีรูทางเข้าและรูทางออกอยู่คนละด้าน ภายในมีส่วนบำบัดที่ 1 ซึ่งใช้แม่เหล็กถาวร และส่วนบำบัดที่ 2 ใช้เซรามิกทรงกลมใส่ไว้ในช่องว่างหลายๆ ส่วนแบ่งเป็นคู่ตามแผ่นกั้นที่ให้น้ำซึมผ่านได้ซึ่งรองรับด้วยสปริง

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 136:252192x