ชื่อเรื่อง : ปัญหามลภาวะน้ำในอุตสาหกรรมเซรามิก กระบวนการทิ้ง การนำกลับมาใช้ใหม่และการทำให้ของเหลือทิ้งบริสุทธิ์

ผู้แต่ง : Palmonari, C.; Tenaglia, A.; Timellini, G.

แหล่งข้อมูล : Acqua Aria 1982, (1), 47-54 (Ital)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Waste sludges from the ceramics industry are slightly dewatered and are recycled to the process without adversely affecting product quality

บทคัดย่อ (ไทย) : ของเสียซึ่งมีลักษณะเป็นโคลนจากอุตสาหกรรมเซรามิกจะถูกนำมาทำให้หมาดและเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลโดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 99:10329x