ชื่อเรื่อง : ผลของการเติมเศษเหลือทิ้งจากเซรามิกต่อการเกิดรอยขี้เกลือของดินอิฐ

ผู้แต่ง : Ortelli, G.; Vincenzini, P.

แหล่งข้อมูล : Ceramurgia 1983, 13(6), 241-6(Ital).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A series of tests of the phys.-chem. properties of clay bricks showed that the addn. of different amts. of ceramic waste to the clay markedly affected the efflorescence. Addn. of 2.5% waste decreased the efflorescence to com. acceptable limits. Small addns. (1-2.5%) seemed to inhibit the formation of Na2SO4 and K2SO4 promoted that of K3Na(SO4)2 and K2Ca(SO4) 2H2O. Larger addns. (5-7%) resulted in a drastic redn. of sol. Sulfates, with the formation of insol. PbSO4

บทคัดย่อ (ไทย) : การทดสอบที่เป็นลำดับชุดของคุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของดินอิฐ (clay bricks) ชี้ให้เห็นว่ามีการใช้เศษเหลือทิ้งจากเซรามิกเพิ่มขึ้นในปริมาณที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อรอยขี้เกลือ (efflorescence) ของดินอิฐ ในทางการค้าการใช้เศษเหลือทิ้งจากเซรามิก 2.5% สามารถลดการเกิดรอยขี้เกลือให้อยู่ในวงจำกัดที่ยอมรับได้ ปริมาณเศษเหลือทิ้งเล็กน้อยที่ใช้(1-2.5%) ดูเหมือนจะช่วยยับยั้งการเกิดของโซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) และโพแทสเซียมซัลเฟต (K2SO4) ที่อยู่ในรูปของ K3Na(SO4)2 และ K2Ca(SO4) 2H2O ได้ และปริมาณเศษเหลือทิ้งที่ใช้มากขึ้น (5-7%) มีผลทำให้เกิดซัลเฟตที่ละลายน้ำได้และซัลเฟตที่ละลายน้ำไม่ได้ (Lead sulfate :  PbSO4) ลดลงอย่างมาก 

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 101:42410t