ชื่อเรื่อง : การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในการผลิตกระเบื้องและเซรามิกทางอุตสาหกรรมอื่นๆ

ผู้แต่ง : Ristic, M. M.

แหล่งข้อมูล : InterCeram 1984, 33(3), 31-2 (Eng)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A review with 6 refs.

บทคัดย่อ (ไทย) : บทปริทัศน์ซึ่งมีเอกสารอ้างอิง 6 รายการ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 101:176115j