ชื่อเรื่อง : เศษแร่จากการทำเหมืองแร่ดีบุกในการเป็นวัสดุสำหรับผลิตเซรามิก

ผู้แต่ง : Ahdam, Z.A.; Othman, R.

แหล่งข้อมูล : Mater. Sci, Forun 1988, 34-36 (Int. Ceram. Conf., AUSTCERAM 88, Pt.2), 947-51 (Eng)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The properties of the mining byproducts were examd. to det. possible use in the ceramic industry. Three types of waste materials were studied; slimes, ball clay, and pottery clay. Samples were over-dried, ground to 100 mesh, and tested for sp. gr., mineral anal., element anal., particle size distribution, and plasticity.

บทคัดย่อ (ไทย) : คุณสมบัติของผลพลอยได้จากการทำเหมืองแร่ถูกนำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการใช้ปรโยชน์ของอุตสาหกรรมเซรามิก วัสดุ 3 ชนิดถูกนำมาศึกษา ได้แก่ โคลน (slimes) ดินเหนียวดำ (ball clay) และดินเหนียวสำหรับทำเครื่องปั้นดินเผา (pottery clay) ตัวอย่างเหล่านี้ถูกทำให้แห้งอย่างมาก (over-dried) และนำไปวางบนช่องเปิดขนาด 100 เมช และทดสอบความถ่วงจำเพาะ mineral anal, element anal การกระจายตัวของขนาดอนุภาค และสภาพพลาสติก (plasticity)

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 110:197969s