ชื่อเรื่อง : การเตรียมทรายสังเคราะห์จากเศษเหลือทิ้งของเซรามิก

ผู้แต่ง : Nonmi, Hisao; Sakakibara, Tokuzo; Higuchi, Koji; Morita, Mitsuru.

แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 02,205,224 [90,205,224], 3 pp.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Synthetic foundry sand is manufd. by: (α) grinding of waste ceramic wares (esp. dishes and tiles) to the size of 0.06-1.5 mm; (b) milling of the resulting angular powder in 1-3 stages for particle rounding; and (c) screening to remove the fines. The typical sand product contains SiO2 70.4 Al2O3 22.4, Fe2O3 1.0, Na2O 2.1, K2O 1.4, CaO 0.4, and MgO 0.2%. The synthertic sand is suitable for manuf. of shell molds

บทคัดย่อ (ไทย) :   ทรายหล่อสังเคราะห์ (Synthetic foundry sand) ผลิตได้จาก (a) เศษเหลือทิ้งของเซรามิกจากการเจียระไน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจาน และกระเบื้องต่างๆ) ที่มีขนาด 0.06-1.5มิลลิเมตร  (b) การกัด (milling) ที่ได้ผลลัพธ์เป็นผงแป้งเม็ดเล็กๆ ในการกลึงของอนุภาครอบที่ 1-3 (c) การคัดขนาด (screening) เพื่อแยกผงที่ละเอียด (fines) โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์จากทรายจะประกอบด้วยซิลิกาออกไซด์ (SiO2) 70.4 %, อะลูมินาออกไซด์ (Al2O3) 22.4 %, เฟอร์ริกออกไซด์หรือไอรอนออกไซด์ (Fe2O3) 1.0%, โซเดียมออกไซด์ (Na2O) 2.1%,โปแตสเซียมออกไซด์ (K2O) 1.4 %, แคลเซีมออกไซด์ (CaO) 0.4 % และแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) 0.2 %) ทรายสังเคราะห์ที่ได้มีความเหมาะสมสำหรับผลิตแม่พิมพ์ทำแบบหล่อโลหะแบบเปลือก (shell molds)

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 115:76784x