ชื่อเรื่อง : การผลิตผงควอตซ์เคลือบดินเผาสำหรับความแห้งในการอัดที่พอเหมาะของผนังเซรามิก

ผู้แต่ง : Kryukova, G.N.; Simonov, P.A.; Storozhenko, G.l.; Boldyrev, G.V.

แหล่งข้อมูล : Matrrials Mayerials Research Society Symposium Proceedings (1998), 520, 233-238

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : This paper discusses the potential of mechanochem. activation of low grade raw materials with carbonaceous inclusions to achieve high-quality building ceramics. The procedure proposed enabled us to produce clay-coated quatz powders thus facilitating further processing steps of semidry pressing and firing of the bricks, tiles and flagstones.

บทคัดย่อ (ไทย) : การวิจัยนี้กล่าวถึงความเป็นไปได้ของกระบวนการใช้วิธีทางกลและเคมีร่วมกัน (mechanochemistry) เพื่อกระตุ้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ำด้วยองค์ประกอบของเนื้อคาร์บอน (carbonaceous inclusions) เพื่อให้ได้เซรามิกที่มีคุณภาพสูงสำหรับงานก่อสร้าง โดยขั้นตอนจะนำเสนอการผลิตผงควอตซ์เคลือบดินเผา (clay-coated quatz powders) ซึ่งมีความสะดวกสำหรับการทำให้แห้งที่พอเหมาะสำหรับการอัด (semidry pressing) และการเผาอิฐ กระเบื้อง การก่ออิฐ (flagstones) ในขั้นตอนต่อไปได้

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : other

หมายเลขอ้างอิง : 129:249216n