ชื่อเรื่อง : กลไกการเกิดโครงสร้างของวัสดุเซรามิกที่ผสมขี้โลหะ

ผู้แต่ง : Eminov, A.M.; Aburakhmanov, A. K.; Mikromilov, T. M.

แหล่งข้อมูล : Tashkennt-Tekh. Inst., Uzbekskii Khimicheskii Zurnal 1997,  (6), 7-10

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The mechanism of physicochem. processes taking place during firing of materials contg. ceramic wastes (phosphogypsum slag, bentonite, Cullet, Clay). It is show that the structure formation proceeded in three step generating new crystal new phases of anorthite, mullite and cristobalite. The recycled ceramic waste was used for good quality com. product manuf.

บทคัดย่อ (ไทย) : กลไกของกระบวนการด้านเคมีกายภาพเกิดขึ้นระหว่างการเผาวัสดุที่ประกอบด้วยเซรามิกเหลือทิ้ง ได้แก่ ขี้โลหะที่ผสมฟอสโฟยิปซัม (phosphogypsum slag) เบนโทไนต์ เศษแก้ว และดินเหนียว ผลการศึกษาพบว่าการเกิดโครงสร้างเกิดขึ้นใน 3 ขั้นตอน ทำให้เกิดคริสตัลชนิดใหม่ที่ประกอบด้วย อะนอร์ไทต์ มูลไลต์ และคริสโตบาไลต์ การนำเซรามิกเหลือทิ้งมารีไซเคิลจึงถือว่าเป็นประโยชน์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในทางการค้า

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 129:292883k