ชื่อเรื่อง : การแยกประเภทขวดพลาสติกเพื่อการรีไซเคิล

ผู้แต่ง : Frankel, Henry; Miroshnichenko, Sergey and Whitlock, Jonathan B.

แหล่งข้อมูล : US 5,314,072

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : An apparatus and method for sorting plastic bottles for recycling wherein if it is first determined that a bottle is clear, the bottle will be ejected. If the bottle is not determined as being clear, the apparatus or method next determines if the bottle is colored. If the bottle is colored, the bottle will be ejected. The above method may also be accomplished by use of a truth table which analyzes the characteristics of a bottle. Also provided is a detector for detecting the presence of chlorine in a plastic bottle by means of X-ray fluorescence. A sorter device sorts the bottles into small diameter and large diameter bottles.

บทคัดย่อ (ไทย) : อุปกรณ์และวิธีการแยกประเภทขวดพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิล โดยในเบื้องต้นถ้าพบว่าขวดมีลักษณะใส จะถูกระบบดึงออก แต่ถ้าลักษณะขวดไม่ใส ระบบจะตรวจสอบว่ามีสีหรือไม่ หากมีสีจะถูกระบบดึงออกเช่นกัน กระบวนการดังกล่าวสามารถใช้อุปกรณ์ลักษณะเป็นโต๊ะใช้วิเคราะห์ลักษณะขวด และยังมีตัวตรวจวัดคลอรีนในขวดพลาสติก โดยใช้เอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนส์ รวมทั้งอุปกรณ์ที่แยกประเภทของขวดจากเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งขนาดเล็กและใหญ่

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plastic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5314072A1.pdf