ชื่อเรื่อง : วิธีการและระบบการรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งที่มีส่วนประกอบเป็นพลาสติก

ผู้แต่ง : Stroppiana, Fernando

แหล่งข้อมูล : US 5,279,465

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A method and system for recycling waste materials enables the treatment of masses of waste including thermosetting plastics materials, high-melting thermoplastics materials, aluminum, wood, paper, fabrics, etc. The mass of waste is first subjected to a grinding process, preferably in two stages, to reduce it to a maximum particle size of the order of 10 mm. The granular material thus produced undergoes a heating and mixing process and is then reduced to sheet or strip form and simultaneously cooled in order to undergo a scraping or shaving process which leads to the formation of a mass substantially comparable to a powder with a particle size of between 50 and 1000 microns, including a certain quantity of fibres. The shavings produced can be mixed with a better-quality plastics material, at least some of which may be produced from fairly large articles made of plastics materials which are first separated from the mass to be treated and ground separately, to produce a recycled plastics material in which the fraction of thermosetting materials, high-melting thermoplastics, aluminum, etc. constitute a filler and a fibrous reinforcing structure.

บทคัดย่อ (ไทย) : วิธีการและระบบสำหรับการรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งในปริมาณมาก ทั้งที่เป็นเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก วัสดุเทอร์โมพลาสติกที่หลอมละลายในอุณหภูมิสูง อะลูมินัม ไม้ กระดาษ สิ่งทอ ฯลฯ เริ่มจากนำวัสดุเหลือทิ้งมาบดให้เป็นชิ้นเล็กๆ ที่ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อยเพื่อลดขนาดวัสดุให้เหลือไม่เกิน 10 มม. นำไปให้ความร้อนและผสม แล้วเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแผ่นและทำให้เย็นทันที  จากนั้นทำให้เป็นผงขนาด 50-1,000 ไมครอน ซึ่งมีส่วนประกอบของเส้นใยผสมอยู่ การทำให้เป็นผงสามารถผสมวัสดุพลาสติกที่มีคุณภาพดี ได้แก่วัสดุเทอร์โมพลาสติกที่หลอมละลายในอุณหภูมิสูง อะลูมินัม ฯลฯ ตัวเติม และวัสดุเสริมแรงประเภทไฟเบอร์

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plastic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5279465A1.pdf