ชื่อเรื่อง : อุปกรณ์บำบัดของเสียพลาสติกก่อนการรีไซเคิล

ผู้แต่ง : Krempp, Olivier and Renot, Andre

แหล่งข้อมูล : US 5,211,841

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A pretreating plastic waste device including a tank containing a liquid to which the plastic waste is introduced, a washing pump, a dripping drum, and a dewatering device comprising a press-screw adapted for separating the washed waste from the washing liquid and a drying drum fed by a hot air blower, and a filtration vat. A programmable controller receiving signals from various level and temperature sensors and various working parameters allows total control, at all stages, of the waste pretreatment cycle. The programmable controller is associated with a screen for displaying error messages and a control desk for allowing direct selective intervention at the level of the concerned elements.

บทคัดย่อ (ไทย) : เป็นอุปกรณ์ในการบำบัดของเสียที่เป็นพลาสติกเบื้องต้นก่อนนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ประกอบด้วยถังขนาดใหญ่ซึ่งมีของเหลวสำหรับใส่ของเสียที่เป็นพลาสติก ปั๊มทำความสะอาด แกนหมุน และอุปกรณ์ดึงน้ำออกซึ่งประกอบด้วยสกรูเพื่อบีบน้ำออกจากของเสียที่ผ่านการล้างทำความสะอาดแล้ว และแกนหมุนเพื่อให้ของเสียเข้าสู่การเป่าให้แห้งด้วยลมร้อนและแผ่นกรอง ตัวควบคุมที่ตั้งโปรแกรมไว้จะรับสัญญาณจากหลายๆ ส่วน และตัวตรวจจับอุณหภูมิ รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ในระบบ โดยแสดงผลเป็นข้อความบนหน้าจอเมื่อพบสิ่งผิดปกติ และมีส่วนควบคุมเพื่อสั่งการในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของระบบ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plastic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5211841A1.pdf