ชื่อเรื่อง : วัสดุผสมเส้นใยสำหรับงานก่อสร้าง

ผู้แต่ง : James F. Maxwell

แหล่งข้อมูล : US 5,729,936

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Prefabricated panels are formed by compressing a fiber slurry which may be composed of waste fiber products such as waste paper, cardboard, straw, leaves and grass clippings. The slurry, which may contain waterproofing, fire retardants, anti fungal agents and insecticides, is poured into a press form which contains the framework of a roof panel, wall panel, ceiling panel or floor panel as well as electrical wiring, heating ducts, plumbing or any other desired component. The fiber slurry is compressed to at least 1/4 of its original volume forming a solid dense inner core. This inner core can be covered with wall board, wall board paper, stucco, plaster, cement or stone. A method for locking the panels together is also disclosed.

บทคัดย่อ (ไทย) : ผนังกั้นที่ผสมเส้นใยจากการกดอัดส่วนผสมของเหลวที่ประกอบด้วยเส้นใยเหลือทิ้ง เช่น กระดาษ กระดาน ฟาง ใบไม้ และเศษหญ้า ซึ่งส่วนผสมดังกล่าวอาจเติมสารกันน้ำ กันไฟ  สารป้องกันเชื้อรา  และสารฆ่าแมลง หลังจากนั้นจะเทส่วนผสมลงในแบบซึ่งแบ่งเป็น วัสดุมุงหลังคา ผนังกำแพง ฝ้าเพดาน หรือพื้น นอกจากนี้ยังสามารถผลิตเป็นสายไฟฟ้า ท่อความร้อน วัสดุอุปกรณ์ประเภทท่อต่างๆ โดยส่วนผสมจะถูกอัดให้เหลืออย่างน้อย ¼ ของปริมาตร เพื่อให้เกิดความแน่นของแกนกลาง และสามารถนำวัสดุอื่นๆ มาปิดทับไม่ว่าจะเป็นผนัง ปูน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ หรือหิน นอกจากนี้ยังมีวิธีการยึดผนังแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Paper

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5729936A.pdf