ชื่อเรื่อง : วิธีการผลิตเซรามิกจากวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นไฟเบอร์กลาส

ผู้แต่ง : Michael J. Haun

แหล่งข้อมูล : US 7,416,690

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The invention provides a method to transform large quantities of fiber glass waste into useful ceramic products by a low-cost manufacturing process. The method consists of reducing the fiber glass waste into a glass powder; mixing the glass powder with additives into a glass-additives mixture; granulating the glass-additives mixture into granulated particles; forming the granulated particles into a green ceramic article; and heating the green ceramic article into the ceramic product. Water and clay can be included in the processing. Only one firing step is needed with a low peak firing temperature of about 700.degree. C. to about 1000.degree. C. The method conserves energy and natural resources compared to clay-based traditional ceramic manufacturing. High-quality impervious ceramic products can be produced by the invention.

บทคัดย่อ (ไทย) : วิธีแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นไฟเบอร์กลาสให้เป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยใช้กระบวนการผลิตต้นทุนต่ำ ประกอบด้วยขั้นตอนการเปลี่ยนไฟเบอร์กลาสให้กลายเป็นผงแก้วแล้วผสมผงแก้วกับสารเติมกลายเป็นของผสม จากนั้นทำให้ของผสมกลายเป็นเม็ด เม็ดดังกล่าวสามารถนำมาผลิตเป็นกรีนเซรามิก เมื่อผ่านขั้นตอนการเผาจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิก โดยในกระบวนการผลิตสามารถเติมน้ำและดินเหนียวได้ ในขั้นตอนการเผาใช้อุณหภูมิประมาณ 700-1,000 °C ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากร เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตเซรามิกแบบดั้งเดิมและผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ได้มีคุณภาพสูง

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US7416690B2.pdf